The biographic database’s data (Oct 13, 2016) for re-use at Hack4heritage (zipped):

We’d like to migrate the database to wikidata (see HackDash card).


2010. aasta alguses käima lükatud veebiandmebaas annab struktureeritud teavet kuni 1944. aastani tegutsenud Eesti piltnike elu ja tegevuse kohta. Otsingut saab teostada fotograafi nime, tegevuskoha ning tegevusaja järgi.

Andmebaas täieneb pidevalt. Ootame huvilisi toimetajaid, et andmebaasi sisuga täita.  Kontakt: eestipiltnik@gmail.com

SISENE andmebaasi

______________

Lisaks teistele allikatele sisaldab andmebaas järgmistes teostes avaldatud teavet:

Teder, Kaljula. Eesti fotograafia teerajajaid: sada aastat (1840–1940) arenguteed. Tallinn: Eesti Raamat, 1972 [Ester]

Püüa, Endel. Saaremaa fotograafid 1864–1940. Kuressaare: Umara, 2002

Liibek, Tõnis. “Fotograafiakultuur Eestis 1839–1895″. Doktoritöö. Tallinn: Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010 [Lühitutvustus]

______________

2011. aasta lõpus toetasid Eesti Kultuurkapital ja Hasartmängumaksu Nõukogu andmebaasi arendus- ja täiendustöid, mis lõppesid 2012. a märtsis.  (vt. tööde kava)

2014. aastal toetasid Eesti Kultuurkapital ja Hasartmängumaksu Nõukogu projekti, mille raames kanti andmebaasi Eesti linnade Tööoskusametite fotograafia ja kiirfoto alal 1930. aastate lõpus vastavat kutset edukalt taotlenud isikute andmed.

Oma ettepanekud andmebaasi edasiarendusteks saab lisada siia.

___

UUS:  EFEA toimetaja juhend (vers. 22.03.2012)

Eesti linnade Tööoskusametite fotograafia ja kiirfoto ala arhiiviviidete kogu  (NB! Fotograafide eluloolisse andmebaasi juba sisse kantud arhiiviallikad on tabelis tähistatud oranžiga).  (07.12.2012)

 


 

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.